Om oss

 

Nesodden Akevittens Venner.

Nesodden Akevittens Venner (NAV) er en frittstående venneforening med frivillig og personlig medlemskap. NAV er tilsluttet Norske Akevitters Venner som egen region, Nesodden. Stiftelsesdato 06.05.2013.

Medlemskap i Norske Akevitters Venner gir automatisk betalende medlemskap i NAV. For medlemskap, logg deg inn på www.norsk-akevitt.org Bor du ikke i regionen, men ønsker å være medlem i vår regionsforening, skriver du det i merknadsfeltet.

– Som medlemmer antages kun de som erklærer seg som sann venn av den edle drikk, akevitten, og som samtidig ydmykt innordner seg foreningens statutter.

Det ansees som selvfølgelig at medlemmene i all sin ferd taler vel om akevitten i den hensikt å fremme den gode kultur og kunnskap om de originale norske akevitter.

NAVs formål: NAV skal i beste mening arbeide for ivaretagelse av vår særnorske kulturarv, akevittene, og deres tilhørighet til den norske potetsprit, og videre den kjærlige og behørige videreforedling, blant annet lagring på eikefat. Denne gode tradisjon oppstod en gang på 1800-tallet. NAV ser det som sin store oppgave å fremme denne høyt skattede og edle drikk, og ytterlig befeste dens selvfølgelige plass på bordet innenfor vår stolte og tradisjonsrike særnorske mat- og drikkekultur, samt hindre ukulturell omgang med samme.

Medlemmer mottar medlemskort og medlemspin. Videre tilbyr vi relevant info om norsk akevitt, blant annet gjennom et eget medlemsblad, AquaVIT. Medlemsbladet kommer fire ganger i året. Norske Akevitters Venner står også for arrangementer der medlemmene inviteres til å delta.

– Nesodden Akevittens Venner: Rabatt på flere av våre lokale arrangementer. Invitasjon til årsmøte/årsfest. Stemmerett. Egne arrangement hvor kun bet. medlemmer blir invitert.

Styrets viktigste oppgave for 2014, etter godkjennelse av årsmøte, og i det videre, er å planlegge – gjennomføre – etablere produksjon av vår egen Nesodden Akevitt. Dette med formål :

A) Nesodden Akevitten skal være klar for salg/kjøp høsten 2014.

B) Nesodden Akevitten skal være basert på lokal tilhørlighet, herunder historisk baserte urter, og andre naturlige smak/farge tilsettninger.

C) Nesodden Akevitten skal ha som minimum 2 varianter.  Nr. 1, skal være ulagret akevitt, og skal være i salg oktober/november 2014.  Nr. 2, minimum en halvpart av denne den første produksjon skal gå direkte i spesielle fat lagrings prosedyrer, som er nøye planlagt.

D) Det skal etableres et andelslag for den første produksjonen av Nesodden Akevitten – 2014.

Dette andelslaget skal ha sine egne vedtekter, undelagt Nesodden-Akevittens-Venner  styre.

Andelshaverne får rettigheter til «nummererte flasker» dokumentert med andels brev.

Som det ovennevnte viser, er fordelene mange :)  — Og flere skal det bli.

NAV Aquavit Bar

 Vår egen Nesodd akevitten har fåt navnet:

Nesodden Premium Aquavit.

10418169_10152222685423543_5183559366398819432_n10414859_10152223871823543_156558408458086919_n

image-2

Om du ønsker medlemskap melder du deg inn her via vår hovedorganisasjon www.norsk-akevitt.org

Bor du ikke i regionen, (Nesodden) men ønsker å være medlem i vår regionsforening, skriver du det i merknadsfeltet.

 

For mer info, kontakt oss på, E-mail: nesoddenakevitt@gmail.com, eller se våre Facebook sider. (Nesodden Akevittens Venner, Offisiell).

Ta gjerne kontakt med styrets medlemmer via e-mail:    nesoddenakevitt@gmail.com