Vi i styret

Ved stiftelsen av Nesodden Akevittens Venner i 2013 ble følgende personer valgt inn i et interimstyre:

Arne Neerggard-Petter W. Grøstad-Kjetil Haagensen-Steinar Fondervik-Jens Christian Bøhler-Trond Folckersahm-Steinar Flåtteng.

Årsmøte 2017 har valgt følgende styre for  Nesodden akevittens venner i 2017.

E-mail til felles styre sendes:  nesoddenakevitt@gmail.com

Kald mann Stilling: Styremedlem Navn: Steinar Flåtteng Telefon: 92220131 E-post:steinar@bodysmart.no
NAV akevitt Stilling: Styremedlem Navn: Petter W. Grøstad Telefon: 93452128

E-post:

NAV Petter Engebretsen Stilling: Styremedlem Navn: Petter Engebretsen Telefon:

E-post:

74167_10152461730330533_443339185_n Stilling: Styremedlem Navn: Kjetil Haagensen Telefon:91142892

E-post:

Stilling: Visepresident / styrets nestleder Navn; Gry Skurdal

Telfon: 92835650

E-mail:

        Stilling: Styremedlem/kasserer. Navn:   Petter Hagen

                                             Telefon:   93444059                

                                             E-post:

    Stilling:  Styremedlem/sekretær. Navn:  Merete Halvari Rinde

                                             Telefon: 91146134

                                              E-mail: